Galeria

KRUSZENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK

WYKOP POD BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO – AQUANET

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY STADIONIE MIEJSKIM

BUDOWA ZJAZDU Z MIESZKANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ

NAPRAWA DRÓG

ZAMIATANIE ULIC I PLACÓW

STAROMIEJSKIE CENTRUM HANDLOWE – PARKING i DROGA

ROZBIÓRKI

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ